Obsah knihy

Mýtus o „méněcenném“ českém národě K. H. Frank, inv.?.2290

 • Německá rasová nauka
 • Rasa a národ
 • Dvě základní rasové skupiny
 • Rasová psychologie
 • Alpínská rasa
 • Baltická rasa
 • Mediteránní rasa
 • Nordická rasa
 • Dinárská rasa
 • Mimoevropské rasové vlivy
 • Rasová promíšenost německého národa
 • Rasová nauka po česku
 • Příbuzenství Čechů s Němci
 • Definice árijského původu aneb Češi árijským národem
 • Zákonná norma na „ochranu české krve“
 • Zásady nacionálněsocialistické politiky ve vztahu k jiným národům
 • Heydrichovy úmysly s českým národem
 • Pražská Nadace Reinharda Heydricha
 • Výsledky zkoumání sociálního antropologa K. V. Müllera
 • Ohlas Müllerových teorií v Berlíně
 • Závěr

„Žid Süss“ a jeho české ohlasy

 Mýtus o „Katovi českého národa“hitlerovicesi2

 • Karl Hermann Frank odmítá deklasování Čechů
 • Autentičnost zpovědi K. H. Franka
 • Frank a čeští historikové
 • Hitler na Hradčanech
 • Čeští studenti
 • Poměry v Protektorátu před příchodem Heydricha
 • Pod Heydrichovým vedením
 • Rozmluva s Hitlerem o střílení Čechů
 • Rozprava o Lidicích
 • Státním ministrem
 • Terezín
 • Měli být Češi vysídleni?
 • Až do hořkého konce
 • Nikoliv nenávist, ale čistý pragmatismus

Místo české mládeže v Říši

 • Jak se chovat k Čechům?
 • Spolupráce Hitlerovy mládeže s mládeží ostatních evropských zemí
 • Založení Evropského svazu mládeže
 • Mladí Češi ve šlépějích Hitler-Jugend
 • Voják Wehrmachtu – vzor českého kluka
 • „Dny české mládeže 1943“ – postrach českých historiků
 • Kuratorium noční můrou československého exilu
 • Pro Říši je nový český nacionalismus žádoucí

První Češi pod Hitlerem hitlerovicesi3

 • Loajalita vídeňských Čechů ke státu za 1. světové války
 • Čech předním vídeňským antisemitou
 • Češi v první Rakouské republice
 • Češi hlasují pro Hitlera
 • Vídeňští Sokolové s hákovým křížem
 • „NSDAP-‑Parteigenosse“ Matěj Šindelář

Seznam lidí, kteří pomohli vypátrat Heydrichovy vrahy 

Češi v německých ozbrojených složkách

 • Návrh na přijetí 500 Čechů do řad SS
 • Aféra Jurij Moravec

Čeští studenti na vysokých školách v Říši 

 Čeští chlapci na elitních školách NAPOLA 

 Postavení českého dělníka

 • Navýšení standardu sociálního pojištění v Protektorátu
 • Odstranění nezaměstnanosti v Protektorátu
 • Úplné zrovnoprávnění českých dělníků s Němci
 • K. H. Frank intervenuje ve prospěch Čechů
 • „Ty a český dělník“

Češi v obraze říšského tisku

 • Hans Erman: „V Protektorátu“ (Das Reich, 31. ledna 1943)
 • Otto Kriegk: „Pravda o Němcích a Češích“ (Die Woche, 11. ledna 1941)

Lži českých historiků a falešné Hitlerovy citáty

Alfred Rosenberg o Češích aneb Z padělatelské dílny českého historika