Autor

Lukas BeerLukáš Beer, narozen 1972 v jihočeském Jindřichově Hradci, žijící a působící v Brně, autor četných publicistických článků a esejí, které se zabývají problematikou česko-německých vztahů. Mimo to se ve svých textech zaměřuje na aktuální otázky vnitřní i mezinárodní politiky z hlediska instrumentalizace aktuálního výkladu dějin pro politické účely. Hlavním středem zájmu jeho historiografického bádání jsou dodnes tabuizovaná fakta spadající do období Protektorátu Čechy a Morava. Beer v roce 2008 zakládá internetové stránky NÁŠ SMĚR, které se za spoluúčasti dalších autorů postupně staly jedinečnou studnicí článků a studií, reflektujících historii vztahů Čechů a Němců. Zejména zde zveřejňované historické materiály, vztahující se k období let 1939-1945, nebyly od konce 2. světové války nikdy publikovány. Pro českého čtenáře je nezvyklý zásadně nehodnotící a nemoralizující přístup autora ke studiu tzv. protektorátní české kolaborace.